Opposite for noninheritable:

"inheritable, heritable, ancestral, hereditary, patrimonial, transmissible, familial, genetic, hereditary, inherited, transmitted, transmissible, monogenic, polygenic, inheriting, nee"


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular