Opposite for memberless:

"membered, three-membered, 3-membered, four-membered, 4-membered, five-membered, 5-membered, six-membered, 6-membered, seven-membered, 7-membered, eight-membered, 8-membered, nine-membered, 9-membered, ten-membered, 10-membered"


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular